top of page

Politica  de protectie a datelor cu caracter personal

1. Introducere

ALMADIDO Mixt se angajează să protejeze datele cu caracter personal furnizate de persoanele cu care colaborează.

Pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt în siguranță, comunicăm în mod regulat politica de protecție a datelor cu caracter personal precum și instrucțiunile de lucru referitoare la acest aspect, tuturor clienților ALMADIDO Mixt și urmărim aplicarea cu strictețe a măsurilor de protecție a vieții private în cadrul organizației.

Această politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind colectarea, utilizarea și transferul datelor comunicate direct sau indirect organizației noastre, precum și modul de utilizare a datelor cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor.

Dacă, din orice motiv, termenii stabiliți în cadrul acestei Politici de protecție a datelor cu caracter personal, nu sunt acceptabili pentru dvs., aveți posibilitatea de a ne comunica acest lucru și eventual puteți solicita detalii sau explicit, ștergerea datelor dvs., prin trimiterea mesajului la adresa de e-mail contact@almadido.com.

2. Informații personale colectate

ALMADIDO Mixt oferă servicii de consultanță axată pe diagnoză  si accelerarea performantei la nivel individual si organizațional, iar in acest scop colectează și prelucrează date cu caracter personal primite fie direct, de la persoana vizata, fie indirect, de la clienții persoane juridice care in baza unui contract comercial solicita serviciile ALMADIDO Mixt Precizam ca acești clienți persoane juridice prezintă un nivel corespunzător de protectie a datelor personale, confirmat prin acorduri scrise, incheiate cu organizatia noastra.

Datele cu caracter personal sunt colectate/prelucrate/stocate in mod controlat, prin masuri tehnice si organizationale implementate de către ALMADIDO MIXT SRL.

ALMADIDO Mixt tratează datele cu caracter personal într-o manieră compatibilă cu cerințele Directivei UE 95/46 și cu cele ale Regulamentului 679/2016.

ALMADIDO Mixt Colecteaza/prelucreaza/ stocheaza numai datele necesare și relevante pentru ofertarea si furnizarea serviciilor, conform contractului incheiat cu clientii, persoane fizice sau juridice.

Datele colectate  și prelucrate de noi includ date cu caracter personal, cum ar fi: nume , prenume, date de contact, e-mail, telefon, varsta, functie.

Temeiul legal de prelucrare a datelor menționate,  de către ALMADIDO Mixt îl reprezintă, după caz, îndeplinirea obligațiilor contractuale, interesul legitim sau consimțământul.

Pentru asigurarea conformitatii cu Regulamentul 679/2016 ALMADIDO Mixt revizuieste evaluarea de impact , periodic, la intervale de cel mult 3 ani.

3. Utilizarea și comunicarea informațiilor personale

ALMADIDO MIXT, in scopul furnizării serviciilor poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor săi care asigura un  nivel similar de protejare a datelor cu caracter personal, cu cel prezentat în cadrul acestei Politici de protecție a datelor cu caracter personal, pe baza acordurilor semnate cu aceștia.

Moduri în care utilizam și/sau comunicam datele dvs. cu caracter personal:

ALMADIDO Mixt poate utiliza datele personale colectate pentru furnizarea serviciilor(centre de dezvoltare, evaluari, actualizarea datelor, răspunsuri la cereri, contacte telefonice, comunicări comerciale);

Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, utilizate pentru propuneri, prezentări, sondaje in scopul îmbunatatirii serviciilor, publicitate, marketing și relații publice;

Informațiile primite de ALMADIDO Mixt de la clienții noștri, inclusiv datele de contact, sunt colectate, păstrate și utilizate, la nivelul de protecție necesar.

Informațiile personale colectate de către ALMADIDO Mixt sunt utilizate numai în scopurile prezentate.

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

Dreptul de acces - aveți dreptul să solicitați o copie a datelor personale pe care le deținem despre dvs.

Dreptul la rectificare - aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dvs., care sunt inexacte sau incomplete

Dreptul de a fi uitat - în anumite circumstanțe puteți cere ca datele pe care le deținem să fie șterse din evidențele noastre.

Dreptul la restricționarea prelucrării - dacă există anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea.

Dreptul la portabilitate - aveți dreptul ca datele pe care le deținem să fie transferate unei alte organizații.

Dreptul de a formula obiecții - aveți dreptul să vă opuneți anumitor tipuri de procesare, cum ar fi marketingul direct.

Dreptul de a se opune prelucrării automate, inclusiv profilarea.

ALMADIDO MIXT  la cererea dvs., vă poate confirma daca și ce informații deține despre dvs. precum și modul în care acestea sunt procesate.

În cazul în care ALMADIDO Mixt refuză o cerere a dvs., de exemplu, în baza dreptului de acces, vă vom oferi  explicația acestei decizii, pe care la rândul sau aveți dreptul să o contestați în mod legal.

ALMADIDO Mixt transfera informațiile dvs. personale unor terțe părți, cu respectarea acordurilor scrise incheiate cu acestia.

Dacă în orice moment decidem să folosim datele personale într-o manieră diferită de cea declarată în momentul în care a fost colectată, vom face acest lucru public, vă vom anunța și vă vom oferi posibilitatea de a alege dacă putem sa folosim sau nu informațiile dvs. în acest mod diferit.

In cazul in care ALMADIDO Mixt este obligat de un act normativ (lege, ordonanța) sau hotărâre judecătorească, precum si de acte administrative emise de autoritati competente (statut, regulament, decizie) să comunice date cu caracter personal, conformarea va fi îndeplinita fără informarea sau acordul persoanei vizate.

4. Securitatea informațiilor

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a datelor, implementam masuri de securitate fizică, IT și organizaționale rezonabile si adecvate  pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le colectam/stocam/prelucram.

In vederea îmbunătățirii masurilor prezentate in actuala Politica de protecție a datelor cu caracter personal, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că datele sunt corecte, complete, actuale și relevante pentru utilizarea dorită iar modificările ce vor surveni vor fi descrise in versiunea actualizata.

ALMADIDO Mixt va testa si revizui periodic eficienta masurilor pentru a proteja datele față de riscurile de pierderi, utilizări incorecte, acces neautorizat, dezvăluire, modificare sau ștergere/distrugere fără drept.

Dacă aveți nevoie de asistență pentru accesarea, actualizarea, corectarea sau ștergerea informațiilor personale sau dacă nu mai doriți serviciile noastre, puteți trimite oricând o solicitare in acest sens la adresa de e-mail: mail contact@almadido.com

 

 

5. Modificări ale politicii de protecție a datelor cu caracter personal

ALMADIDO Mixt își rezervă dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor cu caracter personal oricând este necesar. Dacă există modificări semnificative acestea se vor reflecta in timp util in versiunea actualizata a acestui document.

Puteți reveni periodic la această politică de protecție a datelor cu caracter personal pentru a fi informat privind cea mai noua versiune a acestui document.

6. Durata stocării/prelucrării

Durata stocării/prelucrării datelor cu caracter personal este de 10 ani.

7. Clarificări

Pentru orice detalii, întrebări, clarificări, cu privire la informațiile dvs. personale, așteptam solicitările dvs. la adresa de e-mail contact@almadido.com

bottom of page