top of page
Caută

Suportarea șomajului tehnic de către stat pe perioada stării de urgență


Ordonanța de Urgență nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 prevede ce salariați și în ce condiții pot beneficia de plata șomajului tehnic de către stat.

Conform ordonanței, pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile angajaților se suportă de stat, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Prevederea are efect pe durata stării de urgenţă, care este stabilită la 30 de zile, conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.


Cine beneficiază de plata indemnizației pentru șomaj tehnic de către stat?

De prevederile ordonanței beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

a)intrerup activitatea.

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobate prin ordin, ordin care nu a fost încă aprobat (n.n.).

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a susține plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Pentru acești angajatori, plata indemnizaţiei se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.


Care este cuantumul indemnizației?

1. Indemnizația de care beneficiază salariaţii este de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

2. Indemnizația nu poate depăși 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, care este de 5.429 lei, conform art. 15 al Legii nr. 6/2020. Rezultă astfel că indemnizația maximă, indiferent de nivelul salarial al angajatului nu poate fi mai mare de 4071.75 lei.

3. Indemnizația este, la rândul ei, supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform Codului fiscal. Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

4. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică dispozițiile art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care prevede aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii aferente unei luni.

6. Termenul de plată şi declarare a obligațiilor fiscale menționate este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

7. Nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Cum se obține CSU – certificatul de situație de urgență, este încă incert

Certificatul va fi necesar începând cu luna aprilie 2020, întrucât starea de urgenţă a fost decretată în luna martie.


Cum se obține indemnizația - plătește statul direct sau angajatorul avansează banii?

1. Reprezentantul legal al firmei trebuie să depună o cerere semnată şi datată, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la ordonanţă, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia are sediul social firma.

2. Cererea va fi depusă prin poşta electronică și va fi însoţită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie.

3. Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, iar plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Din conținutul anexelor 1-3 la OUG 30/2020, deși se folosește termenul de "decontare" utilizat de obicei pentru recuperarea de la stat a sumelor achitate de angajator pentru concedii medicale, având în vedere că nu se solicită dovada plății respectivelor sume către angajați, ci "lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație", ar rezulta că această indemnizație nu va fi achitată de angajator și recuperată de la stat, ci va fi achitată din indemnizațiile primite de la stat.

Pentru lămurirea mecanismului de plată a indemnizației, statul inca nu a clarificat metodologia.

Mai este de notat că indemnizația se va plăti pe baza documentelor depuse pentru luna anterioară, în cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, ceea ce creează un decalaj potențial de 45-60 de zile pentru salariați până ajung să încaseze sumele aferente lunii curente.


Comments


bottom of page